vanmorgen vroeg voor jou

k heb stil vanmorgen vroeg
met in mijn oor
de melodie van zoete slaap en dromen
nog enkele verzen neergezet
die zelfs mijn zinnen strelen
al komt dat zelden voor
want aan t bureau vergeet ik snel
door drukte die mij dat belet
dat wat ik in de nacht gesproken
- en wat misschien zou gaan vervelen -
mij dan wanhopig zoeken laat naar rijm
of een verloren woordenvloed
die hopeloos wordt afgebroken

maar juist vandaag heeft vroege dag
al wat ik jou vannacht gefluisterd
niet uit mijn hart verdreven
dat jij mij lief bent en vergeeft
mijn kleine zonden met een lach
en trouw blijft niet alleen in dromen
dat wij elkaar gevonden en gevoeld
zowel in het gelukkig zijn
als met de tranen die wij voor ons stromen
dat alles heb ik in het eerste morgenlicht
met in mijn oor
de melodie nog van mijn slaap
heel stil voor jou geschreven.
**********
sunset 08-06-2006
**********misschien

misschien

vertelt ons elk dood dier
dat ook wij zelf
in alle gruwel
sterven moeten hier
en dat te velen
dit in t kwelvolle beleven
met dood betalen
voor elk weggenomen leven
als het begin
van schuldig zijn en boete
voor het vergrijpen aan natuur
door elk van ons
dat wij geen hemel zullen kennen
enkel een zelfgemaakte hel

dat zeker wel
**********
sunset 08-06-2006
**********Grootstadkind

Achter woonblokmuren grauw
draag jij dromen naar een zandbankgraf
plastieken poppenogen staren in de leegte
van een onbegrijpelijk zwijgen

Woedegeschreeuw van drugsdronken ouders
dwingt jou in jouw kamer
stom verbleekt op vroegoude wasem
vrolijkheid vanaf een venster - gezicht

Uit t kunststofbed sluipt steels en stil
een grimas mee in jouw verschuil
bedekt met oude vodden de geheimen
verstopt in wat jouw tovertent

En uit zo duizendmaal geschapen werelden
ontspringt nog steeds een kinderlach.
**********
sunset 08-06-2006
**********Welkom zomer

Ik weet, de lente van dit jaar
bleek nattig koud en veel te kil
zij bracht niet wat gedacht voorwaar
en leek mij herfstig stil

De eerste voorjaarsdagen mei
vernieuwden nog de winterdingen
en overal in t land heel blij
hoorde je vogelscharen zingen

Plots kleurde hemel grauw en open
de reeds gedoofde vuren moesten aan
en dagen lieten tranen lopen
toen de natuur weer stil bleef staan

Tot ver in juni ging de strijd
en zelfs de zon wist niet te schijnen
de lente kende zelfs geen tijd
om vrolijk te verdwijnen

Maar nu lijkt alles toch beslecht
k hoor reeds het tortelen van duiven
de zomer komt en die blijft echt
ik ga hem welkom wuiven.
**********
sunset 09-06-2006
**********Wonder mij

In t dichte lover stil een wind
verslapen strekt het verenkleed
op stille daken zachtjes spint
schemering in maangespeel

Oude bronnen ruisen koel
eeuwenoude heldensagen
tienuurklokken in t gebint
zetten aan in bronzen slagen

En in tuinen ongezien
sluimeren stergekroonde bomen
door hun takken heel misschien
zweven mensen mooiste dromen

Traag leg ik mijn pen terzijde
blaas de inkt snel warm, droog
wonder mij wat mij verblijdde
onder levens hemelboog.
**********
sunset 09-06-2006
**********Avondlijke reis

Hoe dooier - vol
met bloedige strengen, slierten
zinkt groots de zon
terwijl wij rijden
om helemaal op het eind
tussen wat glanzende barrires
volledig te verdwijnen
als een ovalen kom

Haar hunkeren wij nu na
of eindeloos tegemoet
t oranje licht
op voorhoofd, mond en wangen
tot zij volledig weg
in breed uitwaaierende gloed

En heel haar rozerood
verft blikken stervend grijs
vergloeit in vragend open ogen
waar schemerend voor een wimperslag
geel schreeuwerig aangestraald
door t vreemde licht
nog sneller dan t teruggekeerde duister
een veel te hoge prijs

En weer en weer
en altijd weer
dit monotone zingen van de asfaltwielen
als eeuwigdurende gefluister.
**********
sunset 09-06-2006
**********Ik wil zo graag

Ik wil zo graag nog eenmaal
slapen op jouw hart
jou onder mij zien stralen
mij in jou lieven
en in het diepe wonder van jouw ogen dwalen

Nog slechts n enkele keer
mij helemaal jou geven
in een verrukkend zoet verlangen met jou leven

Ik wil zo graag nog eenmaal slechts
jouw warme lippen kussen
t pulserend hete bloed weer smaken
als sproeiend in een regen vonken
in liefdesdans verhitte lijven zich weer raken.
**********
sunset 10-06-2006
**********Ook in mijn winternachten lang

Zo schattig klein de rimpelplooi van huid
die ik, net voor jouw zonnebad omhoog
geschoven zoom van rok nog zag
en die zacht overgang aanduidt
van dij naar dubbel welvend landschap
waarvan ik in mijn nachten droom

Twee, drie gekrulde haartjes slechts
rijken naar t licht en in mijn blik
de rest blijft kuis verborgen
onder een witte driehoek; echt
mijn fantasie gaat met mij op de loop
en k hunker hittedag van morgen

Ik schilder jou in bruin en op het witte laken
waar elke kleur zich zedig aangepast
weet ik dat heel de zomerzon
zich dagenlang op jou verbrast
en dat in winternachten lang
ik t mooi getaande vel niet moet verzaken.
**********
sunset 10-06-2006
**********Verwarrende herinneringen

En uit het venster valt mat zacht een licht
breekt t duister op het pad ik eenzaam ga
en soms, maar minder, denk ik jouw gezicht
alsof ik in jouw leven altijd nog besta

Het lijkt mij zelfs alsof jouw handen wenken
mij tot een wachtend stilstaan dwingen
toch weet ik dat k mijzelf niet hoef te krenken
al blijven diep in mij herinneringen warm zingen

Jouw beeld vervaagt, is stilaan aan t verdwijnen
en lost zich op zoals de mist in vroege zon van mei
verwarrend blijft dat achter vreemde glasgordijnen
het leek of er n iemand stond als jij.
**********
sunset 10-06-2006
**********en niet alleen kristallen

en hoe het strand verblindt
als glinsterende spiegelvlakte
met daarin brandend ook een zon
de hemel in heel strakkig blauw
als beeld herhaaldelijk gebroken
toch telkens weer getekend
na elke schuimuitlopende gegolf

met toppen hoog en wit getand
sta k midden in dit schilderij
met wankele onzekere voeten
hoor krijsend meeuwen boven mij
laat mij omarmen door een wind
en schaduwspiegel mij voor even
voor dat ik in het zand verzink

zou ook mijn wezen weer ontstaan
na t gladden van de rollers
waar ik zo klein ben in het al
veel kleiner dan de kleinste korrel
of zou zelfs nog mijn zijn vergaan
bestond mijn ik alleen maar uit kristallen
en niet uit liefde, dat vooral.
**********
sunset 11-06-2006
**********