Gelukkige verjaardag

(deze was voor Sunflower Ria)

'k Wil voor jou je dag kleuren
Helder,stralend hemels blauw
Alle bloemen laten geuren
die geplukt zijn nu voor jou


Zorgen wil ik van je nemen
Klein of groot, het deert me niet
Tranen wil met je wenen
Steunen jou in jouw verdriet

Maar ook lachen om kleine dingen
Gewoon, er altijd voor je zijn
Samen huilen, samen zingen
Vreugde delen, en de pijn

Vriendschap is iets moois in het leven
Zeker als je ;t delen mag
Al het goede wil 'k jou geven
op deze, jouw verjaringsdag.
**********
sunset  16-06-2004
**********Christa 50


al vijftig jaar
die niet zijn heengegleden
besta jij echt, zomaar
kwam ik je tegen in 't verleden
veel minder dan
jouw vijftig jaar

en 'k las
wat jouw gevoelens ons vertelden
jouw woorden zacht
geschreven op mat glas
als baken in de nacht
voor ons die zijn geen helden

men noemt jou
moeder van
maar dat is niet wat 'k wou
meer wilde ik je kennen
als het kan
en tegen zielekou
mij door jouw warmte verwennen

dus vier jouw feest
in bijzijn van een ieder
die jouw liefste is geweest
of kind of man of vrouw
en weet dat ik het meest
dichterlijk van je hou
**********
sunset november 2004
**********Paultje wordt Paul

Ik heb me nooit om ouderdom bekommerd
en spreek en schrijf met iedereen
al is hij tien, of meer dan honderd

Tot mij gezegd wordt dat op zeven
december Paultje jarig wordt,
en dat het mooi is hem gedichten dan te geven

Gelukkig dat, in alle drukte van Sint Nicolaasdagen
ik even aan dat Freakje werd herinnerd,
en dat het mooi zou zijn als ook ik zou slagen

hem met een klein gedicht een groot plezier te doen.
omdat achttien in een leven, toch een levensmijlpaal is
Dus daarom ook bij dezen: 'Van harte', knuffel en een zoen.
**********
sunset 07-12-2004
**********
Gelukkige verjaardag Keiko


Zo bijna aan de start van ’t  jaar
- de vierde als ‘k goed ben geïnformeerd -
begint voor jou een volgend levensjaar
en vier jij nu al 35 keren feest

Je bent nog steeds op weg naar morgen
en vraagt je waar de tijd gebleven is
dat jij als kind eens speelde, hopelijk zonder zorgen
Het heden kent zo duidelijk een heel ander gemis

En toch, de warme liefde van jouw vrienden
en ook een ‘houden van’, hoe raar dat ook mag zijn
zijn ook als troost voor jou en dienden
als buffer tegen elke onverwachtse pijn

Dus vier je feest, en voel de blijdschap groeien
voor alle zegeningen die je nu mag zien
En blijf die vrouw, die mens in ’t verder bloeien
tot orchideeën mooi, rijk geurend bovendien.
**********
sunset 04-01-2005
**********


 
Gelukkige verjaardag Anna (stacia)

Winter was eigenlijk in het land
Tenminste, volgens tijd van ’t jaar
Toen wij in Brussel zijn gestrand
Kerstmeeting die was namelijk daar

Daar heb ik jou toen ook ontmoet
Want jij was mede – gastvrouw
Jouw ‘zijn’, jouw warmte voelde goed

Om vrolijkheid kon niemand heen
Jouw levensblijheid zichtbaar groot
Ik voelde mij gelijk niet meer alleen
En was tevreden, luisterde, genoot

Nu wordt het weer een beetje feestig
Want jouw verjaardag is de dag
Dat ‘k jou met alle anderen, geestig
toezingen kan met oprechte lach

Blijf wie je bent, voor jou en alle anderen
Geniet, en laat jezelf op tijd verwennen
Waarom zou jij jezelf veranderen
Jij zult jouw ‘ik’ het allerbeste kennen.
**********
sunset 27-01-2005
**********Gefeliciteerd Rien, en nog vele gedichten

Er werd mij door de wind verteld
dat op het einde van de maand
(geen Waterman, maar duidelijk Vis)
Rien ook al zesenveertig lentes telt
(tenminste, als het goed is en niet mis)

Hier geldt niet ‘onbekend is onbemind’
op freaks waar ’t al gedeeld wordt in gevoel
van het geschrevene; ik wil mijn schrijversvriend
dan ook oprechte felicitaties van mij geven

Vier deze dag met allen die in liefde wonen
in jouw hart en in jouw leven; wees blij
dat naast de werkelijkheid je ook kan dromen
als dat kind dat heel gewoon nog in je leeft
en dat je delen mag met hem, en haar en mij.
**********
sunset 28-02-2005
**********De allerliefste denkbare verjaardagszoen

Zomaar opeens werd mij herinnerd
en lief gevraagd ‘Schrijf jij ook wat’
voor een lief mens, ons aller lovegirl
en ik, ik dacht: ‘Dat doe ik glad’

’t Is dat mijn Gonny mij goed kent
want bijna had ik jou nog vergeten
werd je door mijn dan niet verwend

Maar nu, nu mag het gaan gebeuren
voor jou de slingers in alle kleuren
en knuffels, kusjes echt heel veel
ballonnen rood, en groen en geel
en heel veel koek en snoep en taart
voor morgen hoeft niet meer gespaard
van al die veel te vele lekkernijen
omdat jij echt vandaag verjaart

En weet je, kom ik wil je fluisteren
heel stil in ’t oor, en jij zult luisteren
’Ik mag jou wel, en met mij velen
die deze dag in liefde met je delen
Al voelt het soms dat jij alleen
en niet naar lach, maar naar geween
Weet dan, als dagen droevig wezen
hier alle oprechte wensen weer te lezen
die echt gemeend zijn, uit ieders hart
want als gedeeld is het maar halve smart’

Net als de dag vandaag die wij te samen
- in hoofdzaak Gonny – liepen te beramen
om jouw een sliert van felicitaties hier te geven
en luidkeels zingend: ‘Lang zal zij leven’
met in ons hart de stille hoop
- al is de liefde natuurlijk niet te koop -
een stuk van het verjaarsgebak te krijgen
dat is een mooiere beloning dan wat poen
Ach ik ben gek, kom hier, van mij krijg jij
oprecht gemeend en om te sluiten
de allerliefste denkbare verjaardagszoen.
**********
sunset 14-03-2005
**********Gelukkige verjaardag hiljaa

Er wordt soms wel wat afgefluisterd
en zeker als er iemands feest
in aantocht is; ik luisterde jouw naam
en kreeg zelfs schriftelijk bericht
dat jij op éénendertig maart dus jarig
bent, en of ik iets te melden had
in een speciaal voor jou gedicht

Ik ken je niet, of toch niet echt
tenzij wat woorden onder schrijfsels
en ook uit al datgene wat je zegt
en dan zelf plaatst; ik weet dat jij
bijzonder bent voor velen om je heen
en dat je lacht wanneer je blij
met warme vrienden wezen mag

Ik weet dat zeker dus vandaag
oprechte warme vriendschapswoorden
mooier dan mooiste bloemen
die jij in stoutste dromen kunt bedenken
jou zullen klinken als akkoorden
van liedjes enkel maar voor jou; twee zoenen
voor elk levensjaar wil ik jou schenken

en wens van harte jou vandaag
gezondheid, warmte en levenslang een lach
en al wat jij een ander oprecht gunt

G e l u k k i g e  v e r j a a r d a g!
**********
sunset 31-03-2005
**********Vandaag, in stad van Eburonen

In ’t Limburgs land, stad van de Eburonen
daar bloeit een bloem, zo wondermooi
Laat de fanfares nu maar spelend komen
en vrolijk langs de Jeker opmarcheren
door Moerepoort recht naar de basiliek
En op de markt hun halleluja spelen
als een aubade aan ’t verjaardagkind
die het verdient; want dat staat chique

De zon zal over de Motten schijnen
als jij flaneert langs de Romeinse muur
’t Begijnhof zal ook nooit verdwijnen
en wandelen op de Beukenberg, niet duur
En ik, ik zwaai hier met mijn vlag
waarvan de kleuren rood, wit blauw
en liefdevol wens ‘k jou op deze dag
al wat jij zelf je ooit maar wensen zou
Gezondheid, dat vooral, en ook geluk
en water, zon en heel veel bloemen
Bos en natuur, dan kan het niet meer stuk
En vrienden die je heel graag zoenen.
*
***
Bieke, lieve vriendin, ik wens jou
een heel gelukkige verjaardag
**********

sunset 07-04-2005
**********Vandaag speciaal, en alle andere dagen ook

Zo af en toe en niet te veel
spreken wij zwijgend tot elkaar
in woorden die niet hoeven te verschijnen
en in jouw voel ben jij ook hen en hem en haar
en zul jij als een sterre blijven schijnen

Ik heb jou hier ontmoet
net voor de kerst, een tijd geleden
waar onze zielen zicht gegroet
omdat ’t gekende nimmer kan gemeden

Nu, in de mei, de zesde is begrepen
dat jij weer een getal bijschrijft achter jouw naam
al heeft dat niet echt een betekenis
en blijven eeuwen in jouw hart geschreven
zelfs in de kleine spanne van dit aards bestaan

De maan heb ik daarom van hemel weggerukt
en zon aan zoldering opgehangen
naast alle sterren, en in de grootste vaas
van elke soort één bloem die ik voor jou geplukt

Ik zou zoveel nog wensen
voor jou, en jouw verjaardag hier
en hoop dat jij met alle lieve mensen
waarvan jij houdt gelukkig bent; geniet en vier
vandaag speciaal, maar alle andere dagen ook, en ’t liefste helemaal.

Van harte gefeliciteerd Marina.
**********
sunset 06-05-2005
**********